Opettajankelpoisuus

Sivua on muutettu viimeksi 20.7.2014.

Opettajan kelpoisuusvaatimukset löytyvät Finlex:n sivuilta täältä.

Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta löytyvät Finlex:n sivuilta täältä.

Ammatillisten opettajien kelpoisuusvaatimukset laskevat 1.8.2011 alkaen.